Arbejdsopgaver

 
 

 • Spuling
 • Rodskæring
 • Pejling af rør
 • Lokalisering af brønde
 • Olieudskiller
 • Køkkenvaske
 • Håndvaske
 • Gulvafløb
 • Falsstammer
 • Toiletafløb
 • Septiktanke
 • Fedtudskillere
 • Tagbrønde
 • Dræn
 • Sandfang
 • Olietanke
 • Rengøring af pladser
 • Opsugning af vand evt. ved oversvømmelser
 • Lugtproblemer
 • Og meget meget mere……..
 
 
 
 
Salling Kloakservice ApS     Lysenvej 15     7870 Roslev     Tlf 97 57 90 04     Fax 97 57 90 21